‘Bij plusvoetbal staat plezier voorop!’

Plusvoetbal is voetbal waarin een paar aanpassingen zijn verricht om spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking de mogelijkheid geven om lekker een partijtje voetbal te kunnen spelen.

Plusvoetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Plusvoetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie.

Plusvoetbal is de nieuwe benaming voor G-voetbal. De G in de naam G-voetbal slaat overigens niet op ‘gehandicapten’, zoals weleens wordt verondersteld. Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F, de aanduiding voor de jongste groep voetballers. Toen zo’n twintig jaar geleden een nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de letter G.

Het uitgangspunt is dat elke plusvoetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is eveneens dat de meeste plusvoetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar dat de sociale contacten een belangrijkere rol kunnen innemen. Elke plusspeler heeft een eigen benaderingswijze en een eigen manier van omgang. Hierin is onze begeleiding opgeleid. Wij bieden zowel voor onze spelers als voor de familie een veilige en gezellige omgeving voor iedereen.

De KNVB laat deze groep kinderen uitkomen in een speciaal daarvoor bestemde competitie. Deze categorie speelt een keer in de twee weken een officiële wedstrijd. Naast de wedstrijden zal deze groep eenmaal per week trainen.

'Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.'